ODO Szkolenia

FINANSOWANIE SZKOLEŃ

Czym jest Baza Usług Rozwojowych?

Baza Usług Rozwojowych to platforma stworzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Szkolenia, studia, coaching, mentoring, warsztaty, kursy – z dofinansowaniem.
Dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP). Aby sprawdzić spełnianie wszystkich warunków można skorzystać z Kwalifikatora MSP. Dofinansowanie może uzyskać każda z firm – lecz musi być ono powiązane z celami rozwojowymi przedsiębiorstwa.
Szkolenie/Usługa, która ma być dofinansowana musi koniecznie przyczyniać się do realizacji celów biznesowych lub do podnoszenia kompetencji/kwalifikacji zatrudnionych pracowników.

Szkolenia ODO – (które znajdziesz tutaj)-link do BUR do ODO wpisane są do Bazy Usług Rozwojowych i mogą zostać objęte dofinansowaniem z Unii Europejskiej.
Jeśli firma spełnia kryteria, może ubiegać się o dofinansowanie i wziąć udział w naszych szkoleniach.
Jeśli nie znalazłeś na liście szkolenia, które Cię interesuje, koniecznie skontaktuj się z nami.

Jak wysokie jest dofinansowanie?

Maksymalny limit dofinansowania: od 50% do 80%

50% – poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw średnich, z możliwością zwiększenia dofinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, lecz nie więcej niż 80%,
70% – poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw małych, z możliwością zwiększenia dofinansowania, jeśli zostaną spełnione warunki dodatkowe, lecz nie więcej niż 80%,
80% – poziom dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw – nie ma możliwości udzielenia dofinansowania powyżej 80% wartości usługi rozwojowej.

Preferencyjny poziom dofinansowania: + 10% jednakże nie więcej niż 80%
Pracownicy powyżej 50 roku życia;
Pracownicy o niskich kwalifikacjach,
Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami
Prowadzenie w sektorze kluczowym dla regionu

Maksymalna kwota dofinansowania o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu, na dofinansowanie łącznych kosztów zakupu usług rozwojowych wynosi 100 000,00 zł.

Rekrutacja

Rekrutacja trwa we wszystkich województwach, które biorą udział w programie. W projekcie nie biorą udziału województwa mazowieckie i pomorskie. Aby skorzystać z dofinansowania, firma powinna być zarejestrowana w województwie, z którego ubiega się o wsparcie. Samo szkolenie może odbyć się w dowolnym miejscu. Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania w poszczególnych województwach dostępne są tutaj. https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie Aby wziąć udział w programie, wybierz na platformie interesujące Cię szkolenie. /Link/ szkolenia ODO wpisane są do Bazy Usług Rozwojowych.- jeszcze tego nie mamy wiec z mozliwością podlinkowania w każdej chwili) Do każdego województwa przypisany jest Operator, czyli dysponent środków, do którego należycie zgłosić. Pamiętaj, że jeśli nie znajdziesz w bazie szukanego szkolenia z naszego katalogu, możesz skontaktować się z nami i poprosić abyśmy je dodali. https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/storage/site/files/1499/Instrukcja_uzytkownika_BUR.pdf

PODMIOTOWE SYSTEMY FINANSOWANIA

https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie Na usługi zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych mikro, mały lub średni przedsiębiorca może otrzymać dofinansowanie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO). W ramach RPO realizowane są projekty w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania (PSF) tj. schematów dystrybucji środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników. PSF oparte są na podejściu popytowym, pozwalającym na proste i szybkie finansowanie usług rozwojowych wybranych samodzielnie przez przedsiębiorcę i odpowiadających na jego indywidualne potrzeby rozwojowe.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PODMIOTOWYCH SYSTEMÓW FINANSOWANIA

wsparcie jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców odbiorca wsparcia samodzielnie decyduje o wyborze usługi rozwojowej; system umożliwia szybką reakcję na występujące potrzeby odbiorców wsparcia system jest zintegrowany z Bazą Usług Rozwojowych tzn. wybór usług rozwojowych przez przedsiębiorcę następuje wyłącznie spośród ofert zamieszczonych w Bazie. Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. śląskim Dostępność środków w ramach Podmiotowego Systemy Finansowania (PSF) w regionie: 108 000 Nabór ciągły.

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-slaskie

0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest postyPowrót do sklepu