ODO Szkolenia

Kara dla Polski za brak wdrożonej dyrektywy o Sygnalistach

W związku z tym, że nie zostały podjęte niezbędne działania, w celu wprowadzenia dyrektywy o ochronie sygnalistów, do krajowego prawa TSUE nałożył karę finansową na Polskę. 

Mimo że projekt ustawy już trafił do Sejmu, to Polska będzie zobowiązana do zapłacenia kary finansowej oraz ryczałtu za niedochowanie terminu wdrożenia, która wynosi 40 tysięcy euro dziennie (od dnia ogłoszenia wyroku do dni wdrożenia dyrektywy) oraz ryczałt w wysokości 7 milionów euro.

Przybliżamy podstawowe założenia dyrektywy. 

Sygnaliści to osoby, które zgłaszają nieprawidłowości lub nielegalne działania w miejscu pracy lub społeczeństwie. Aby zapewnić im odpowiednią ochronę i zachęcić do ujawniania nieprawidłowości, Unia Europejska przyjęła Dyrektywę dotyczącą ochrony sygnalistów. Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu.

1. Co to jest dyrektywa o sygnalistach?

Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie ochrony sygnalistów jest prawem, które ma na celu zapewnienie ochrony sygnalistom, aby mogli bezpiecznie zgłaszać nieprawidłowości, nadużycia, korupcję lub nielegalne działania. Dyrektywa obejmuje różne sektory, takie jak sektor publiczny, finanse, ochrona środowiska, zdrowie i wiele innych.

2. Główne cele dyrektywy:

– Zapewnienie bezpiecznego i poufnego zgłaszania nieprawidłowości.

– Ochrona sygnalistów przed represjami, takimi jak zwolnienie z pracy, szykanowanie lub dyskryminacja.

– Ustanowienie mechanizmów, które umożliwiają składanie raportów i dochodzenie w sprawach zgłoszonych przez sygnalistów.

– Zwiększenie transparentności i odpowiedzialności w miejscu pracy oraz społeczeństwie jako całości.

3. Obowiązki pracodawców:

Dyrektywa nakłada na pracodawców obowiązek stworzenia odpowiednich mechanizmów ochrony sygnalistów. Pracodawcy powinni zapewnić, że sygnaliści mogą zgłaszać nieprawidłowości w sposób poufny i bezpieczny. Ponadto, pracodawcy są zobowiązani do przeprowadzania dochodzeń w sprawach zgłoszonych przez sygnalistów i podjęcia odpowiednich działań w celu rozwiązania problemów.

4. Korzyści dla społeczeństwa:

Dyrektywa o sygnalistach przynosi liczne korzyści dla społeczeństwa jako całości. Dzięki możliwości zgłaszania nieprawidłowości, sygnaliści przyczyniają się do odkrywania i zapobiegania nadużyciom, korupcji i innym nielegalnym działaniom. To z kolei prowadzi do zwiększenia transparentności, poprawy zarządzania i wzrostu zaufania społecznego.

Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie ochrony sygnalistów jest ważnym krokiem w zapewnianiu bezpieczeństwa i ochrony dla tych, którzy odważają się zgłaszać nieprawidłowości. Dzięki niej sygnaliści mają teraz narzędzia i ochronę, które pozwalają im działać w interesie społeczeństwa. Ochrona sygnalistów przyczynia się do budowania lepszej i bardziej transparentnej Europy.

0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest postyPowrót do sklepu