ODO Szkolenia

RODO a usprawiedliwienia nieobecności w szkole

Rodo a usprawiedliwienia nieobecności w szkole

W ostatnich dniach znowu zrobiło się głośno wokół tematu zapisów w statutach szkolnych. Problem dotyczy usprawiedliwienia nieobecności w podając jej dokładny powód. Czy szkoła może tego wymagać?

W szkolnych regulacjach notorycznie spotykamy się z zapisami, które obligują rodzica do podania w usprawiedliwieniu przyczyny nieobecności dziecka. Nauczyciele twierdzą, że muszą wiedzieć co się dzieje z dziećmi, które nie uczęszczają systematycznie do szkoły i uznają tę praktykę za zupełnie normalną. Tłumaczą się wypełnieniem obowiązku związanego z procesem wychowawczym.

RODO a usprawiedliwienia nieobecności

Polski organ nadzorczy ma odmienne zdanie. Według UODO rodzic posiada pełną dobrowolność w przekazywaniu tego typu informacji nauczycielom. W opinii  UODO szkoła nie posiada podstaw prawnych, aby żądać takich informacji. Czy więc konieczność podania przyczyny nieobecności dziecka jest bezzasadna?

Zgodnie z Art. 41. 1.

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy (…).

Nie upoważnia to jednak pracowników szkoły do zbierania informacji dotyczących przyczyn nieobecności dzieci. Bardzo często dochodzi wówczas do przetwarzania szczególnej kategorii danych osobowych, czyli o stanie zdrowia. Jeśli więc nauczyciel ma podejrzenia co do nadmiernej nieobecności ucznia w szkole, a rodzice na jego spostrzeżenia nie reagują może to zgłosić do sądu rodzinnego.

Przedstawiciele oświaty nie zgadzają się z opinią organu nadzorczego. Twierdzą, że tego typu praktyka kompletnie nijak ma się do podziału na obecności usprawiedliwione i nieusprawiedliwione. Ich zdaniem wypacza ich sens.

A Ty co sądzisz o opinii UODO na ten temat? Włącz się do dyskusji na RODO od podstaw

„RODO a usprawiedliwienia nieobecności w szkole” to kolejny artykuł na naszym blogu eksperckim, który jest nieodłączną częścią Akademii RODO.

0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest postyPowrót do sklepu