ODO Szkolenia

RODO W PRAKTYCE

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE?

Do wszystkich pracowników organizacji/firmy na każdym poziomie, którzy rozpoczynają proces przetwarzania danych osobowych.

KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA:

 • Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu,
 • Upust 10% na całą ofertę firmy do wykorzystania przez kolejne 6 miesiące

Ilość godzin szkoleniowych 2h/1 dzień

OPIS SZKOLENIA:

Podczas szkolenia zostają pracownikom przedstawione podstawowe informacje dotyczące prawidłowego przetwarzania danych osobowych w firmie.

Pracownik uzyska informacje:

 1. Na temat podstawowych definicji związanych z właściwym przetwarzaniem danych osobowych
 2. Podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych
 3. Prawa osób, których dane dotyczą
 4. Pozna podstawy prawne związane z przetwarzaniem danych osobowych
 5. Dowie się, jakie obowiązki ma administrator oraz podmiot przetwarzający
 6. Na temat odpowiedzialności za naruszenia.

PROGRAM SZKOLENIA:

Zakres tematyczny szkolenia

CZĘŚĆ I

9:00-9:10
Sprawy organizacyjne

CZĘŚĆ II

9:10-10:00
Wdrożenie RODO w organizacji

 • dokumentacja w organizacji

Podstawowe pojęcia

 • dane osobowe
 • przetwarzanie danych osobowych
 • dane osobowe szczególnej kategorii
 • administrator
 • podmiot przetwarzający
 • odbiorca
 • zgoda
 • naruszenie ochrony danych

Zasady przetwarzania danych osobowych

 • zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość
 • ograniczenie celu
 • prawidłowość
 • minimalizacja danych
 • ograniczenie przechowywania
 • rozliczalność

PRZERWA

10:10 – 10:20

CZĘŚĆ III

10:20 – 11:20

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Obowiązek informacyjny
Prawa osób, których dane dotyczą

 • prawo dostępu do danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do sprzeciwu
 • prawo do niepodleganiu
 • profilowaniu
 • Obowiązki administratora oraz podmiotu przetwarzającego
 • wdrożenie odpowiednich polityk
 • zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
 • zarządzanie incydentem naruszenia oraz naruszeniem w procesie przetwarzania danych osobowych

PODSUMOWANIE SZKOLENIA

METODA REALIZACJI: on-line

ZGŁOSZEŃ NALEŻY DOKONYWAĆ

Za pomocą formularza rejestracji dostępnego na naszej stronie internetowej lub mailowo: biuro@odoszkolenia.pl

Wpłat należy dokonywać na konto: ING 08 1050 1142 1000 0091 2920 2496 nie później niż 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkolenia.

Regulamin szkoleń dostępny jest na naszej stronie – kliknij

0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest postyPowrót do sklepu