ODO Szkolenia

SZKOLENIE Z OCHRONY SYGNALISTÓW

JAK PRZYGOTOWAĆ ORGANIZACJĘ NA WDROŻENIE NOWYCH PRZEPISÓW?

I. WPROWADZENIE

1.Whistleblowing w szerszym kontekście:

 • whistleblowing jako narzędzie nadzoru korporacyjnego,
 • whistleblowing jako narzędzie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • zakres i cel procesu zgłaszania nieprawidłowości.


II. REGULACJE PRAWNE WHISTLEBLOWINGU

1.Dyrektywa o ochronie sygnalistów (UE 2019/1937) – nowe standardy.

2.Nowe obowiązki nałożone na podmioty prawa prywatnego i publicznego:

 • zakres obszarów, dla których konieczne jest wdrożenie procesu whistleblowingu,
 • wdrożenie systemu zgłaszania nieprawidłowości, obowiązki edukacyjne,
 • kim jest sygnalista na bazie nowej Dyrektywy UE?


3.Praktyczne implikacje orzecznictwa sądów europejskich.

4. Polski projekt ustawy o ochronie sygnalistów (na który czekamy).

III. TRÓJSTOPNIOWY SYSTEM ZGŁASZANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.Wewnętrzny kanał zgłaszania nieprawidłowości:

 • proces otrzymywania powiadomień,
 • wypełnienie obowiązku informacyjnego,
 • wprowadzenie wewnętrznego kanału powiadomień,
 • wyznaczenie osoby kompetentnej do zbadania zgłoszeń dotyczących zgłaszania nieprawidłowości,
 • odpowiedzialność osoby upoważnionej, jej rola i włączenie do organizacji,
 • ustalanie zasad rozpatrywania zgłoszeń i eliminacji stanu naruszenia,
 • definicja środków odwetowych i osób chronionych.


2.Pozostałe możliwości zgłaszania nieprawidłowości.

 • Zewnętrzny kanał zgłaszania nieprawidłowości,
 • Możliwość upublicznienia zgłoszenia i konsekwencje dla organizacji.

3.Narzędzie do obsługi procesów zgłaszania nieprawidłowości dostępne na rynku.

IV. ROLA WEWNĘTRZNYCH POSTĘPOWAŃ WYJAŚNIAJĄCYCH

1.Źródła postępowania wyjaśniającego.

2.Postępowanie sprawdzające.

3.Czynności dowodowe.

4.Zakończenie postępowania i raport końcowy.

V. PODSUMOWANIE ORAZ Q&A

Trener:

Piotr Kłosowski, LL.M. prawnik specjalizujący się w obsłudze podmiotów gospodarczych z branży petrochemicznej oraz usług powiązanych, od ponad 11 lat pracujący na rzecz Grupy Kapitałowej ORLEN w Republice Czeskiej, gdzie odpowiada m.in. za implementację zasad ładu korporacyjnego w spółkach zależnych.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2004) oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Pompeu Fabra w Barcelonie (2016). Studiował na Uniwersytecie Karola w Pradze oraz University College Dublin w Irlandii. Student IV roku studiów doktoranckich w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego i Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Do jego zainteresowań naukowych należą zagadnienia compliance, whistleblowingu i wewnętrznych postępowań wyjaśniających; uczestnik konferencji międzynarodowych oraz autor publikacji naukowych w języku polskim i angielskim.

Głównym celem szkolenia:

jest zapoznanie z nowymi wymaganiami prawnymi dla organizacji związanymi z tzw. dyrektywą o sygnalistach.

Podczas szkolenia:

 • Będzie możliwość zadawania pytań podczas szkolenia online.
 • Wydajemy Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu w formie PDF w języku polskim lub innym języku.
 • Dodatkowo mogą Państwo uzyskać informacje odnośnie wdrożenia platformy IT dla sygnalistów.

Dla kogo jest skierowane szkolenie?

Grupą docelową są zarządy, członkowie zarządu, właściciele firm, dyrektorzy działy kadr, HR oraz audytorzy wewnętrzni,
prawnicy, adwokaci i radcy prawni, informatycy, kierownicy komórek organizacyjnych oraz pozostali pracownicy
administracji i samorządów.

Czas szkolenia:

Godz. 9:00-15:00

Forma szkolenia:

Szkolenie online

ZGŁOSZEŃ NALEŻY DOKONYWAĆ

Za pomocą formularza rejestracji dostępnego na naszej stronie internetowej lub mailowo: biuro@odoszkolenia.pl

Wpłat należy dokonywać na konto: ING 08 1050 1142 1000 0091 2920 2496 nie później niż 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkolenia.

Regulamin szkoleń dostępny jest na naszej stronie – kliknij

0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest postyPowrót do sklepu