ODO Szkolenia

Inspektor ochrony danych (poziom podstawowy) 2×2

4480 netto

Terminy:

12 i 13 marca 2024

19 i 20 marca 2024

Godzina: 08:00-16:00

Szkolenie online.

Opis

1. Szkolenie skierowane jest do osób, które planują zostać Inspektorami ochrony danych i potrzebują uzyskać podstawową wiedzę na temat ochrony danych osobowych, RODO.

Uczestnicy poznają teoretyczne podstawy powołania IOD, jego zadania i rolę w organizacji. Uzyskają również podstawowe informacje na temat dokumentacji, audytu podczas wdrażania przepisów prawa.
Omówiona zostanie również funkcji IOD-a.
Podzielimy się doświadczeniem, omówimy ciekawe sytuacje w pracy Inspektora ochrony danych.
Podczas szkolenia dowiesz się także jakie korzyści posiada firma z zatrudnienia IOD-a.

2. Podczas szkolenia przedstawimy konkretne rozwiązania, pokażemy przykłady ich wykorzystania oraz kroki wdrożenia.
Otrzymasz wiedzę dotyczącą wdrażania dokumentacji.
3. Szkolenie ma ograniczoną liczbę uczestników.
Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. zagadnienia:
Wyznaczenie i powołanie IOD-a. Podstawowe pojęcia.
Zasady przetwarzania danych osobowych.
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
Obowiązek informacyjny.
Prawa osób, których dane dotyczą.
Wdrożenie RODO w organizacji.
Monitoring.
Omówienie kar – organ nadzorczy.
Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
Zarządzanie incydentem naruszenia oraz naruszeniem w procesie przetwarzania danych osobowych

Ilość godzin szkoleniowych: 32h/4 dni

Szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu.

Harmonogram szkolenia

Termin do ustalenia 2 x 2 dni.
Godzina: 08:00-16:00

Przerwy ustalane z uczestnikami podczas realizacji szkolenia.

Inforamcje o prowadzącym

  • Dr Magdalena Celeban – doktor nauk społecznych, absolwentka Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Nauk Prawnych z zakresu „Pełnienia funkcji Inspektora ochrony danych” oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe „Inspektor ochrony danych dla zaawansowanych”, których inicjatorem jest dr Maciej Kawecki. Członkini grup roboczych w Ministerstwie Cyfryzacji dotyczących ochrony danych osobowych. Ekspert ORKE. Fundatorka i Prezes fundacji Niech Się … Dzieje. Inicjatorka działań związanych z szerzeniem wiedzy na temat ochrony danych osobowych, organizatorka inicjatyw lokalnych. Wykładowca z zakresu ochrony danych osobowych. Właścicielka firmy „ODO” zajmującej się szkoleniami, audytami i wdrożeniami z zakresu RODO. Autorka licznych publikacji. Inspektor ochrony danych zarówno w podmiotach publicznych, jak również w sektorze prywatnym.
  • Specjaliści z zakresu ochrony danych.
0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest postyPowrót do sklepu