ODO Szkolenia

Analiza Ryzyka

Ocena skutków dla ochrony danych to szereg działań.

Analiza pozwala sprawdzić proces przetwarzania danych pod kątem ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, dokonać
analizy legalności przetwarzania, ocenić stosowane zabezpieczenia (fizyczne, techniczne,
organizacyjne), sprawdzić realizację obowiązków względem organu nadzoru i osób, których dane sąprzetwarzane.

W efekcie analiza pozwoli na przygotowanie ewentualnego planu naprawczego dla
Państwa biznesu.
Rozporządzenie podkreśla, iż analiza ryzyka to proces, a nie jednorazowe działanie.
Istnieje wiele sprawdzonych metod zarządzania ryzykiem.

Do wyboru mamy rozwiązania preferujące
podejście ilościowe (ryzyka ujmowane przez pryzmat cyfr), podejście jakościowe (słowny bądź
symboliczny opis zagrożeń) oraz skale mieszane (łączące oba wcześniejsze podejścia). Samo
Rozporządzenie nie narzuca żadnej konkretnej metody. W związku czym sami musimy wybrać sposób
w jaki będziemy analizować ryzyko.

Nasi eksperci doradzą jakie rozwiązania będę najlepsze
i najefektywniejsze.
Zapraszamy do kontaktu.

0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest postyPowrót do sklepu