ODO Szkolenia

Inspektor ochrony danych (poziom podstawowy)

OPIS SZKOLENIA:

Podczas szkolenia pomożemy uczestnikowi przygotować się do pełnienia funkcji Inspektora ochrony danych.

 1. Omówimy Rozporządzenie unijne, podstawowe pojęcia, zasady, prawa.
 2. Dowiesz się jakie są zasady przetwarzania danych osobowych według RODO.
 3. Omówimy status IOD oraz jego zadania.
 4. Przeanalizujemy prawa osób, których dotyczą i sposoby ich realizacji.
 5. Jakie są obowiązki administratora ochrony danych.
 6. Omówimy podstawową dokumentację RODO oraz przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia.
 7. Przedstawimy propozycję audytów wewnętrznych.
 8. Skargi do organu nadzorczego – dlaczego i co mi grozi?
 9. Jaka powinna być dokumentacja przetwarzania danych osobowych w obszarze IT?
 10. Jak prawidłowo współpracować z organem nadzorczym podczas prowadzonej kontroli?

METODA REALIZACJI:
on-line/min. 3 os.

KOSZT: 1399,00 + VAT

Ilość godzin szkoleniowych: 18h/3 dni

szkolenia-rodo-bg

CZĘŚĆ I

9:00-9:10 Sprawy organizacyjne

CZĘŚĆ II

9:10-10:00 Wdrożenie RODO w organizacji
 • dokumentacja w organizacji
Podstawowe pojęcia
 • dane osobowe
 • przetwarzanie danych osobowych
 • dane osobowe szczególnej kategorii
 • administrator
 • podmiot przetwarzający
 • odbiorca
 • zgoda
 • naruszenie ochrony danych
Zasady przetwarzania danych osobowych
 • zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość
 • ograniczenie celu
 • prawidłowość
 • minimalizacja danych
 • ograniczenie przechowywania
 • rozliczalność
PRZERWA 10:10 – 10:20

CZĘŚĆ III

10:20 – 11:20 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Obowiązek informacyjny Prawa osób, których dane dotyczą
 • prawo dostępu do danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do sprzeciwu
 • prawo do niepodleganiu
 • profilowaniu
 • Obowiązki administratora oraz podmiotu przetwarzającego
 • wdrożenie odpowiednich polityk
 • zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
 • zarządzanie incydentem naruszenia oraz naruszeniem w procesie przetwarzania danych osobowych

ZGŁOSZEŃ NALEŻY DOKONYWAĆ

Za pomocą formularza rejestracji dostępnego na naszej stronie internetowej lub mailowo: biuro@odoszkolenia.pl

Wpłat należy dokonywać na konto: ING 08 1050 1142 1000 0091 2920 2496 nie później niż 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W tytule wpłaty należy wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkolenia.

Regulamin szkoleń dostępny jest na naszej stronie – kliknij

0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest postyPowrót do sklepu